Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
1. dubna 2023

Být na workshopu pozorovatelem

Individuální těla v pohybu, kolektivní jednota dechu. Zákonitosti anatomie, svoboda tělesnosti. Nonverbální komunikace! Jaké jsou tvořivé zdroje performera?

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
31. března 2023

Highway to hell

One day in July, an old man’s house burns down, and he finds himself without a roof over his head and everything he needs for everyday life. So, he asks his neighbour whether he could stay with him for two months while he sorts out everything he needs to go to a lunatic asylum in Smolensk and there to live out the rest of his days in peace. Upon his neighbour’s firm refusal, something impulsively triggers in the old man that leads to an escalation of all that is perverse, and to all those he meets, he becomes a doom far more dangerous than an all-consuming fire.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
31. března 2023

“And I had gone, though my body still lied motionless on the bed.”

The anti-hero of Vyrypaev's play July is one day deprived of everything by a fire. And so, he sets out to fulfil his dream – to live out the rest his days in the Smolensk asylum. His pilgrimage, on which he destroys and kills everything he gets his hands on, has been made into a puppet play by graduates of the Academy of Performing Arts in Bratislava.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
31. března 2023

Memento Moor

The unconventional Robbers at the Marta Studio in Brno combine elements of the past with elements of the future. Even today, the old story raises new questions about greed, revenge, ideals, and forgiveness.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
31. března 2023

Highway to hell

Jednoho červencového dne starému muži shoří jeho dům a on se rázem ocitne bez střechy nad hlavou a všeho, co potřebuje ke každodennímu životu. Prosí proto svého souseda, zda by u něj nemohl dva měsíce bydlet, než si vyřeší vše potřebné k tomu, aby mohl odejít do smolenského blázince a tam pokojně dožít. Se sousedovým rázným odmítnutím se v staříkovi impulzivně spustí eskalace všeho zvráceného a on se pro všechny, které potká, stává zkázou daleko nebezpečnější, než je všeničící požár.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
31. března 2023

„A já odešel, i když mé tělo dál nehybně leželo na posteli.“

Antihrdinu Vyrypajevovy hry Červenec jednoho dne požár připraví o vše. A tak se vydává splnit si sen – dožít ve smolenském blázinci. Jeho pouť, na které ničí a zabíjí vše, co mu přijde pod ruku, zpracovali absolventi VŠMU jako loutkohru.

Zobrazit článek